Samenwerkingsovereenkomst met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) 2012 - 2014

Tijdsduur: 2012-2014

Budget: 3.000.000

In 2011 besloot de Vlaamse overheid  om de steun aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) structureel uit te bouwen. Sinds 2008 werd al specifieke steun aan de landenprogramma’s in Malawi en in Mozambique gegeven. Deze bijdrage in het kader van een structurele samenwerkingsovereenkomst geldt voor de periode van 2012 tot 2014.

Duur en budget

De bijdrage voor de periode van 2012 tot 2014 bedraagt 3 miljoen euro.

Probleemstelling

Tussen 2007 en 2009 steeg het aantal ondervoede mensen zeer sterk, met als triest hoogtepunt meer dan 1 miljard mensen in 2009. In de eerste helft van 2010 leek de markt voor landbouwproducten terug kalmere tijden te kennen, maar sinds de tweede helft van 2010 groeide opnieuw de bezorgdheid over de stijging van de voedselprijzen.

Uitwerking

De Vlaamse steun bestaat uit drie delen:

  • een algemene bijdrage (budgetsteun) van 20% in het “multilateral fund” van WFP
  • een bijdrage aan de specifieke programma’s in Malawi van 40%
  • een bijdrage aan de specifieke programma’s in Mozambique van 40%

Partner

Wereldvoedselprogramma (WFP)