Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Litouwen

Korte inhoud: Algemeen samenwerkingsverdrag Vlaanderen-Litouwen

Ondertekening: 07/03/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 03/12/1996

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/01/1997

Internationale ratificatie: 10/12/1996

Publicatie ratificatie in Staatsblad: 16/12/2003

Inwerkingtreding: 22/01/1997

pdf bestand8_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.15 MB)

pdf bestand8_Ondertekende akte in het Litouws.pdf (163 kB)

pdf bestand8_Agreement in English.pdf (1.15 MB)

pdf bestand8_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (978 kB)

pdf bestand8_Advies van de Raad van State.pdf (32 kB)

pdf bestand8_Verslag commissie Vlaamse Parlement.pdf (423 kB)

pdf bestand8_Decreet.pdf (50 kB)

pdf bestand8_Ratificatiebesluit.pdf (48 kB)

pdf bestand8_Werkprogramma 1997-1999 in het Nederlands.pdf (454 kB)

pdf bestand8_Werkprogramma 2000-2001 in het Nederlands.pdf (278 kB)

pdf bestand8_Werkprogramma 2002-2004 in het Nederlands.pdf (410 kB)

pdf bestand8_Co-operation programme 2002-2004 in English.pdf (371 kB)

pdf bestand8_Minutes of the meeting of the youth committee 2004.pdf (118 kB)

pdf bestand8_Werkprogramma 2004-2006 in het Nederlands.pdf (1.3 MB)

pdf bestand8_Co-operation programme 2004-2006 in English.pdf (1.21 MB)

pdf bestand8_Werkprogramma 2007-2008 in het Nederlands.pdf (5.36 MB)

pdf bestand8_Co-operation programme 2007-2008 in English.pdf (5.56 MB)

pdf bestand8_Werkprogramma 2009-2012 in het Nederlands.pdf (5.65 MB)

pdf bestand8_Werkprogramma 2009-2012 in het Litouws.pdf (878 kB)

pdf bestand8_Co-operation programme 2009-2012 in English.pdf (5.72 MB)

pdf bestand8_Werkprogramma 2013-2015 in het Litouws.pdf (585 kB)

pdf bestand8_Co-operation programme 2013-2015 in English.pdf (1.15 MB)

pdf bestand8_Co-operation programme 2016-2018 in English.pdf (483 kB)

pdf bestand8_Co-operation programme 2019-2023 in English.pdf (193 kB)