Samenwerkingsverklaring tussen de Minister Vice-President en Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken van Vlaanderen, en tevens Voorzitter van VVOB, en de Minister van Onderwijs van Cuba

Korte inhoud: Samenwerkingsverklaring Vlaanderen-Cuba op het vlak van onderwijs voor 1997-2003

Ondertekening: 23/10/1997

pdf bestand394_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (74 kB)

pdf bestand394_Ondertekende akte in het Spaans.pdf (36 kB)