Scriptieprijs 100 jaar Groote Oorlog

Het Departement Buitenlandse Zaken en Scriptie vzw lanceerden de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. De prijs zal gedurende vijf jaar bachelor- en masterproeven over WO I in kaart brengen en bekronen.

2014-18 staat in teken van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I. De ‘Groote Oorlog’ was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Miljoenen militairen en burgers lieten daarbij het leven. Een eeuw na deze feiten hebben de gebeurtenissen van ‘14-’18 nog steeds een fundamentele invloed op onze maatschappij. Het is van groot belang om de herinnering aan de Groote Oorlog levendig te houden en de bewustwording bij jongere generaties te stimuleren. Om die reden richt het Departement internationaal Vlaanderen in samenwerking met Scriptie vzw, de organisator van de Vlaamse Scriptieprijs, de ‘Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog’ in.

Bachelor- en masterproeven met WOI als centraal thema 
“Met deze prijs willen we gedurende vijf jaar kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I stimuleren én in kaart brengen”, aldus Pierre Ruyffelaere, coördinator van het Projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’. “De prijs staat open voor alle geschreven bachelor- en masterproeven waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Zo mikken we niet alleen op geschiedkundigen of archeologen. Ook studenten uit de lerarenopleiding die werken rond herinneringseducatie of letterkundigen met een scriptie over oorlogspoëzie komen bijvoorbeeld in aanmerking.”      

1.000 euro voor winnaar
De Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog zal tweemaal worden uitgereikt. In december 2015 worden de drie beste WO I-scripties uit de academiejaren 2013-14 en 2014-15 bekroond. Eind 2018 zijn de beste scripties uit de academiejaren 2015-16, 2016-17 en 2017-18 aan de beurt. De auteur van de winnende scriptie krijgt telkens 1.000 euro, de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 500 en 250 euro waard. Deelnemers komen ook in aanmerking voor de jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijs en vallen zo mogelijk tweemaal in de prijzen.

Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog gaat naar historica Julie Devlieghere

Tweede editie Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog van start

 

www.scriptieprijs2014-18.be

 

Scriptieprijs