Seine-Scheldeverbinding

De Seine-Scheldeverbinding maakt onderdeel uit van de Europese TEN-T-projecten. Het betreft de uitbouw van de internationale binnenvaartverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken. Zowel Frankrijk als België bereiden de opwaardering van de binnenvaartverbinding tussen de Seine en de Schelde voor. In Vlaanderen is Waterwegen en Zeekanaal NV, en in het bijzonder de territoriale afdeling Bovenschelde, de trekker van deze opdracht.

Studies hebben aangetoond dat de uitbouw van de binnenvaartverbinding Seine-Schelde voor Vlaanderen een interessante investering is. De 1.100 km bevaarbare waterlopen van Vlaanderen vormen immers een draaischijf voor de binnenvaart in WestEuropa. In één van de dichtst bevolkte gebieden van de wereld bieden de waterwegen duurzame, betrouwbare en milieuvriendelijke verbindingen tussen grote industriezones en dienstencentra. De internationale binnenvaartverbinding tussen het Schelde-bekken en het Seinebekken is zodoende opgenomen in het Trans Europees Netwerk (TEN-T) voor goederenverkeer. De binnenvaartverbinding Seine-Schelde is één van de dertig prioritaire projecten.

In 2005 werd een ministeriële verklaring aangenomen door de deelnemers aan de openingszitting van het Seine-Schelde Comité.

Visualisatie Seine Schelde