Sint-Maarten

De noordelijke helft van het Caribische eiland Sint-Maarten is, naast Nederland, Aruba en Curaçao, één van de vier landen die samen het Koninkrijk der Nederlanden vormen. Daardoor is het Nederlands er ook een officiële taal, hoewel het grootste deel van de bevolking Engels spreekt. De Nederlandse Taalunie is er dan ook actief, vooral op onderwijsvlak, op basis van een samenwerkingsovereenkomst.