Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds

Korte inhoud: De stabilisatie- en associatieovereenkomsten voorzien weliswaar in specifieke bepalingen voor elk land, maar voor heel de Balkan is de doelstelling dezelfde, namelijk een volledige associatie via de instelling van dezelfde basisvoorwaarden op het einde van een overgangsperiode.

Ondertekening: 29/10/2001

Bekrachtiging en afkondiging: 21/11/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 10/12/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/01/2004

Internationale ratificatie: 17/12/2003

Inwerkingtreding: 01/02/2005

Beëindiging: 01/07/2013

pdf bestand472_Akte in het Nederlands.pdf (21.45 MB)

pdf bestand472_Protocol (n.a.v. de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) in het Nederlands.pdf (824 kB)

pdf bestand472_Agreement in English.pdf (800 kB)

pdf bestand472_Protocol (as a result of the access of Bulgaria and Romania to the EU) in English.pdf (790 kB)

pdf bestand472_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (272 kB)

pdf bestand472_Advies van de VLOR.pdf (39 kB)

pdf bestand472_Advies van de SERV.pdf (93 kB)

pdf bestand472_Advies van de MiNa-Raad.pdf (142 kB)

pdf bestand472_Advies van de Raad van State.pdf (51 kB)

pdf bestand472_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (277 kB)

pdf bestand472_Decreet.pdf (69 kB)