Staten-generaal van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 2018

Door ruim twee jaar geleden de Agenda 2030 goed te keuren, bevestigt de internationale gemeenschap zijn engagement ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Vandaag probeert iedereen zijn weg te vinden in de vernieuwde manier van denken en werken.

Onder de noemer "Inspiratie voor actie" wil de Vlaamse overheid bijdragen aan deze zoektocht en diverse actoren samenbrengen om aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hun ervaringen te delen.