Strategienota Duitsland

Duitsland is een bevoorrechte buitenlandse partner van Vlaanderen op tal van domeinen: politiek, ruimtelijk, cultureel, economisch,.... Inzake de relatie met Duitsland heeft de Vlaamse regering een strategienota opgesteld. De strategienota legt voor de periode 2005-2009 de prioriteiten in de samenwerking met Duitsland vast, bepaalt de strategische doelstellingen en duidt de instrumenten aan om de doelstellingen te realiseren.

pdf bestandStrategienota Duitsland 2006 (919 kB)

pdf bestandStrategiepapier Deutschland 2006 (929 kB)

Strategienota Duitsland