Strategienota Duitsland 2019

Duitsland is ontegensprekelijk van groot belang voor Vlaanderen. Het is onze belangrijkste handelspartner, het is de meest invloedrijke lidstaat van de EU en de culturele en maatschappelijke invloed van Duitsland op onze contreien blijft groot. De beleidsdoelen en acties die uitgewerkt zullen worden in de strategienota, bevinden zich rond één van deze drie assen.

  • Economische samenwerking
  • Europese samenwerking
  • Maatschappelijke en culturele samenwerking 

De strategienota zet niet enkel de lijnen uit voor de samenwerking tussen Vlaanderen en de federale Duitse overheid, maar ook met de Länder. Afhankelijk van beleidsdoel zal Vlaanderen de meest geschikte partner zoeken. Gezien de hoge autonomie en het uitgebreide bevoegdheidspakket, zal dit vaak een Duitse deelstaat zijn.

pdf bestandStrategienota Duitsland 2019 (6.58 MB)

cover strategienota Duitsland NL