Strategienota Frankrijk (2008)

In 2008 keurde de Vlaamse Regering haar eerste strategienota Frankrijk goed.

De politieke en economische belangen van Frankrijk in Vlaanderen,  de historische banden en geografische waarden en de gedeelde uitdagingen maakten de noodzaak voor een strategie duidelijk. Op die manier kon de Frans-Vlaamse samenwerking (op bilateraal en multilateraal vlak) verder versterken. De strategienota tussen Vlaanderen en Frankrijk bevat een aantal kernthema's.

  1. Stabiliseren en versterken van de leidende positie die Vlaanderen als logistiek knooppunt in het hart van Europa bekleedt.
  2. Versterken van de economische concurrentiekracht van Vlaanderen door het bewerken van de Franse markt enerzijds en door het stimuleren van samenwerking met Franse partners op het domein van wetenschap en innovatie.
  3. Promoten van het Nederlands en de Vlaamse cultuur en patrimonium en versterken van de relaties in onderwijs en onderzoek.
  4. Duurzaam beheer in beider belang van het grensgebied Vlaanderen en Noord-Frankrijk qua werkgelegenheid, milieu, gezondheid, ruimtelijke ordening en vervoer.

pdf bestandStrategienota Frankrijk (2008) - NL (1.08 MB)

pdf bestandNote stratégique France (2008) - FR (1.1 MB)

Strategienota Frankrijk