Strategienota Nederland

In 2006 keurde de Vlaamse Regering haar eerste strategienota Nederland goed.

Vlaanderen en Nederland worden op tal van vlakken met elkaar gebonden: natuur en infrastructuur, taalkundig en cultureel, economisch, ... Dit zorgt uiteraard ook voor moeilijkheden op vlak van bestuur. Toch kan dit een nauwe samenwerking niet in de weg staan. Zonder verschillen in visie en belangen te ontkennen, ziet Vlaanderen veel domeinen van potentiële samenwerking met Nederland. Omgekeerd ervaren we  in Nederland  ook de belangstelling voor vormen van preferentiële samenwerking met Vlaanderen – vanuit een vol respect voor de bestaande constitutionele ordening van de Belgische staat.

De strategienota, waaraan ambtenaren van alle Vlaamse bevoegdheidsniveaus hebben meegewerkt, is drieledig opgebouwd. Het eerste deel is een zakelijke analyse van de bestaande officiële relaties met Nederland op alle mogelijke beleidsniveaus. In het tweede gedeelte worden op – op basis van de analyse – een aantal doelstellingen geformuleerd. Het derde deel gaat in op de instrumenten die nodig zijn om die doelstellingen te behalen.

pdf bestandStrategienota Nederland (2006) (1.4 MB)

 

Strategienota Nederland