Strategienota Noord-Frankrijk

In 2006 keurde de Vlaamse Regering de beleidsstrategie t.a.v. Noord-Frankrijk goed. 

Deze strategienota gaat uit van het gegeven dat Noord-Frankrijk een prioritair aandachtspunt vormt in het Vlaams buitenlands beleid. Inzake regionale samenwerking zal prioriteit worden gegeven aan de twee naburige regio’s; Nord-Pas de Calais en Noordrijn-Westfalen. In het kader van de samenwerking met Noord-Frankrijk zal op korte termijn de coördinatie worden versterkt tussen de verschillende initiatieven die zich hebben ontwikkeld. De strategienota Noord-Frankrijk is complementair met de strategische visie die wordt ontwikkeld ten aanzien van de bilaterale samenwerking van Vlaanderen met Frankrijk.

pdf bestandStrategienota Noord-Frankrijk 2006 (525 kB)

pdf bestandStratégie politique de la Flandre 2006 (244 kB)

Strategienota Noord-Frankrijk