Strategienota Verenigd Koninkrijk

In 2009 keurde de Vlaamse Regering de strategienota met het Verenigd Koninkrijk goed. 

In het kader van een actief buurlandenbeleid besteedt de Vlaamse Regering tijdens de regeerperiode 2004-2009 bijzondere aandacht aan de verdere ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen met Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is daarbij het vierde land waaraan een strategienota wordt gewijd.

De strategienota bevat een inventaris van de huidige relaties tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk en zijn regio’s, alsook de formulering van nieuwe strategische doelstellingen. Ook wordt aangegeven welke acties en instrumenten daarvoor nodig zijn. Onder andere op cultureel, economisch en politiek vlak kent Vlaanderen een nauwe samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. 

pdf bestand2009 - Strategienota Verenigd Koninkrijk (1.17 MB)

Strategienota Verenigd Koninkrijk 2009