Strategienota zuidelijk Afrika

In 2016 keurde de Vlaamse Regering de strategienota "Vlaanderen en zuidelijk Afrika: partners in een veranderende wereld" goed. 

Zuidelijk Afrika is de partner waarmee Vlaanderen wellicht de meest hechte samenwerking heeft opgebouwd. Deze relaties gaan dan ook verder dan ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen. Domeinen zoals onderwijs, cultuur, onderzoek, wetenschap en innovatie vormen de basis van verschillende samenwerkingsinitiatieven. Zuidelijk Afrika kende de voorbije jaren sterke vooruitgang op onder andere politiek en economisch vlak. Maar dit vertaalt zich niet noodzakelijk in sociale vooruitgang. Op internationaal vlak speelt de 2030 agenda een belangrijke rol, alsook het feit dat zuidelijk Afrika een steeds belangrijkere speler wordt in de wereldeconomie. 

De strategienota zuidelijk Afrika zet de krijtlijnen en leidende principes uit in functie van de vijf strategische doelstellingen van het Vlaams buitenlands beleid. Zowel de groep landen als de thema's waarop de nadruk zal liggen worden hierin geïdentificeerd, alsook de samenwerkingsvormen en - kanalen waarmee Vlaanderen zijn doelstellingen wenst te verwezenlijken. 

pdf bestandStrategienota Zuidelijk Afrika 2016 (1.04 MB)

Strategienota Zuidelijk Afrika 2016