Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

Korte inhoud: Deze strategische partnerschapsovereenkomst vormt een belangrijke stap in de versterking van de relaties tussen de EU en Canada. De overeenkomst zal zorgen voor een nauwe en regelmatige dialoog die de bestaande samenwerking op verschillende vlakken moet verbeteren. Daarnaast zal zij ook leiden tot een dialoog en samenwerking inzake algemene thema’s zoals energie, veiligheid, innovatie, duurzame ontwikkeling en de bevordering van de mensenrechten.

Ondertekening: 30/10/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 20/10/2017

Voorlopige toepassing; 01/04/2017

pdf bestand1160_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (901 kB)

pdf bestand1160_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (220 kB)

pdf bestand1160_Advies Raad van State.pdf (138 kB)

pdf bestand1160_Advies van de SERV.pdf (215 kB)

pdf bestand1160_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (88 kB)

pdf bestand1160_Decreet.pdf (67 kB)