Subsidie aan Connexion vzw voor samenwerking met A.M. Qattan Foundation, 2018

Project: Voortzetting van samenwerking met A.M. Qattan Foundation na afloop van het dubbelfestival Under Construction: Flemish Palestinian Connection

Begunstigde: Connexion vzw

Budget: 35.000 euro

Periode: 2018

Connexion en A.M. Qattan Foundation hadden met het dubbelfestival Under Construction: Flemish Palestinian Connection uitdrukkelijk de ambitie de afstand tussen Vlaanderen en Palestina te overburggen door kunstenaars samen te brengen en uitwisseling en samenwerking te stimuleren. Under Construction zou geen eindpunt zijn maar een begin van een evenwaardige samenwerking die tot nieuwe en vernieuwende projecten leidt. 

Uit een eerste evaluatie van het Under Construction Festival blijkt dat het project succesvol inzet op samenwerking en coproductie. Anders dan waneer men vertrekt van representatie van cultuur geeft deze manier van werken een duurzame impuls aan de (culturele) relaties tussen Vlaanderen en Palestina.