Subsidie aan de ASWAp via het Multi Donor Trust Fund (MDTF) Malawi (2017)

Project: Agriculture Sector Wide Approach (ASWAp) in Malawi

Begunstigde: Multi Donor Trust Fund (MDTF) onder toezicht van de Wereldbank

Tijdsduur: 2017 - 2022

Budget: 5.500.000 euro

Vlaanderen kiest er in zijn beleidsnota uitdrukkelijk voor om in Malawi in te zetten op performant landbouwbeleid en het recht op voedselzekerheid. Met dit project maakt de Vlaamse Regering 5.500.000 euro vrij om ongeveer 300.000 gezinnen in rurale gebieden in Malawi te ondersteunen om van een overlevingslandbouw naar een marktgerichte landbouw te evolueren. 

Het project zet in op vier componenten:

  • Duurzame landbouw en diversificatie van de voedselproductie
  • Rehabilitatie van secundaire wegen om productieve landbouwzones toegankelijk te maken en de toegang naar de markt te faciliteren.
  • Institutionele capaciteitsopbouw van het Ministerie van Landbouw 
  • Coördinatie en de consistentie van de projectactiviteiten van de verschillende ministeries en departementen verantwoordelijk voor de uitvoering van het project

In 2011 lanceerde de overheid van Malawi de Agriculture Sector Wide Approach (ASWAp) om richting te geven aan allesectoren in de landbouwsector. Net zoals het eerste project verloopt de financiering van dit vervolgproject (ASWAp II) via het Multi Donor Trust Fonds (MDTF) onder toezicht van de Wereldbank.

Video over de resultaten van het project in 2020 : De video toont hoe het aanleggen en herstellen van wegen nieuwe kansen biedt voor landbouwers. De boeren krijgen hierdoor toegang tot markten om hun producten te verkopen.