Subsidie aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale, 2018

Project: Werkingssubsidie 2018

Begunstigde: EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Budget: 30.000 euro

Periode: 2018

Op 3 april 2009 werd de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale opgericht. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale heeft als doel de banden tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk aan te halen. Deze regio's delen dezelfde geografische en cultuurhistorische eigenheid.

Dit samenwerkingsverband overstuigt de grens tussen België en Frankrijk, bouwt de grenzen af in de hoofden van de mensen en tussen de verschillende beleidsniveaus. Meer specifiek bevorderen grensoverschrijdende projecten uitwisseling, toenadering en cohesie op ruimtelijk, economisch en sociaalcultureel vlak. Lokale beleidsverantwoordelijken namen het initiatief om met deze EGTS de uitdagingen waar grensregio's voor staan, aan te gaan. De Vlaamse Regering besloot in 2008 om toe te treden tot de EGTS.

EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale