Subsidie aan het African Climate Change Fund 2017

Project: Financiële bijdrage aan het African Climate Change Fund

Begunstigde: African climate Change fund

periode: 2017-2018

Bedrag: 2.000.000 euro

Volgens een studie van Climate Policy Initiative ging in 2013-2014 slechts 3% van de wereldwijde klimaatfinanciering naar Sub Sahara Afrika. Dit contrasteert met de vaststelling dat Sub Sahara Afrika de regio is met de laagste bijdrage tot klimaatverandering, maar met de hoogste kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering. Het is bekend dat deze landen meer moeilijkheden ondervinden om klimaatfinanciering aan te trekken. Een bevoorrecht getuige uit een ontwikkelingsland beschreef de huidige catch 22 als volgt: “we can’t access climate finance if we aren’t ready, but how can we be ready if we can’t access finance?” 

Door samen te werken met het African Climate Change Fund van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) wil Vlaanderen bijdragen tot het deblokkeren van het huidige spanningsveld tussen noden en beschikbare financiering in Afrika. Dat kan door technische assistentie te voorzien om Afrikaanse landen ‘klaar te maken’ voor publieke klimaatfinanciering en private klimaatinvesteringen, waardoor zij die fondsen kunnen aantrekken. Een relatief kleine investering in technische assistentie kan ertoe leiden dat Afrikaanse landen toegang krijgen tot vele miljoenen dollars uit private en publieke klimaatfondsen. De middelen dienen Afrikaanse landen toe te laten beleid en investeringsplannen beter af te stemmen op de toenemende klimaatuitdagingen op het continent. 

Dit project kadert in de Vlaamse inspanningen die zijn afgesproken binnen de intra-Belgische klimaat-lastenverdeling. Hierin verbindt Vlaanderen zich om in de periode 2016-2020 jaarlijks 14,5 miljoen euro te engageren voor internationale klimaatfinanciering.