Subsidie aan het Human Rights Center 'Public Legal Aid' in Wit-Rusland (2018)

Project: Versterken van rechtstaat in  Wit-Rusland door onder meer gratis juridische bijstand te verlenen aan burgers. 

Begunstigde: Viasna Human Rights Centre

Bedrag: 17.640 euro

Duur: 2018

Het Wit-Russische Human Rights Center “Public Legal Aid” heeft als doel om de rechtsstaat in Wit-Rusland te versterken. Dat doet het centrum onder meer door gratis juridische bijstand te verlenen aan burgers, door burgers te informeren over hun rechten en door de naleving van de mensenrechten door de staat te monitoren. Sinds zijn oprichting in 1998 heeft het centrum juridische bijstand verleend aan meer dan 22.000 burgers en heeft het meer dan 20 brochures en boeken over juridische onderwerpen uitgebracht. 

Het project bestaat uit vier luiken:

  • Verlenen van gratis juridische bijstand aan kwetsbare burgers 
  • Burgers informeren over mensenrechten en mensenrechtenschendingen via onafhankelijke media en het internet 
  • Deelname van het centrum aan conferenties, seminaries en internationale bijeenkomsten over mensenrechten in Wit-Rusland 
  • Publicatie en gratis verspreiding van een handboek dat burgers op een toegankelijke manier informeert over hun rechten en hoe ze die kunnen verdedigen