Subsidie aan het verbond VOS vzw Vlaamse Vredesvereniging, 2018

Project: Uitvoering van de voorstelling: "De Grote Oorlog in Muziek, Woord en Beeld" in Nashville, inclusief de omkaderende activiteiten

Begunstigde: VOS vzw Vlaamse Vredesvereniging

Budget: 6.999 euro

Periode: 2018

Het Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging, kortweg VOS is een Vlaamse Vredesvereniging, die aan sociaal-cultureel volwassenenwerk doet.

VOS steunt in eerste instantie op zijn talrijke plaatselijke afdelingen, die provinciaal zijn gegroepeerd, maar neemt ook initiatieven op Vlaams niveau. Ze werken daarbij graag samen met iedereen die de drie pijlers van het IJzertestament wil onderschrijven en ondersteunen. Zo werkt VOS bijvoorbeeld mee aan de organisatie van de Ijzerbedevaart, de Vlaamse Vredesweek en de Vlaamse Vredesdag.

VOS vzw Vlaamse Vredesvereniging