Subsidie aan het Vlaams ArchitectuurInstituut (VAi) voor deelname aan Vlaamse Week Noordrijn-Westfalen, 2018

Project: Deelname aan de Vlaamse Week in Noordrijn-Westfalen

Begunstigde: Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Budget: 10.180 euro

Periode: 18.03.2019 - 22.03.2019

Van 18 tot 22 maart 2019 zal in Noordrijn-Westfalen (NRW) een Vlaamse Week plaatvinden. Tijdens deze week, worden verschillende samenwerkingsverbanden tussen Vlaanderen en NRW belicht. Het Vlaams Architectuur Instituut neemt ook deel aan de Vlaamse week, in samenwerking met een aantal partners in NRW.  Het programma bevat verschillende componenten: een studiedag over architectuurbeleid en architectuurkritiek waarin nader onderzocht wordt in hoeverre kunstpublicaties de brug kunnen slaan tussen architect en overheid. Een tweede onderdeel van het programma is de tentoonstelling Across over het werk van een generatie jonge, getalenteerde Belgische architectecten. 

Het VAi is zich met dit project zeer bewust van internationale kansen voor Vlaamse architecten en brengt belangrijke partners samen, zowel uit Vlaanderen als NRW.