Subsidie aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) voor het verminderen van voedsel- en inkomensonzekerheid in Malawi (2017)

Project: subsidie aan het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) voor het verminderen van voedsel- en inkomensonzekerheid onder kwetsbare huishoudens in Malawi door middel van klimaatdiensten en geïntegreerd risicobeheer.

begunstigde Wereldvoedselprogramma

Bedrag: 2.500.000 euro

Duur: 2017-2019

Vlaanderen wil het Wereldvoedselprogramma (WFP) ondersteunen om boeren in Malawi beter te wapenen tegen de toenemende klimaatuitdagingen. De voorbije maanden heeft WFP reeds voedselhulp en/of cash transfers overgemaakt aan 5,8 miljoen Malawianen, die niet in hun voedselnoden kunnen voorzien, onder meer als gevolg van de aanhoudende droogte door het weersfenomeen El Niño. Nu El Niño achter de rug is, zal La Niña zijn intrede doen. La Niña wordt gekenmerkt door periodes van aanhoudende regen en verhoogde risico’s op overstromingen, met naar alle verwachtingen alweer een drastische impact op de oogsten en dus de voedselzekerheid van de Malawiaanse bevolking.

Dit project draagt ertoe bij dat de spiraal van dringende voedselnood kan doorbroken worden, door in te werken op klimaatgerelateerde voedselhulppreventie. WFP integreert daarbij 4 complementaire instrumenten, die inwerken op de uitdagingen op korte, middellange en lange termijn. Onder meer via klimaat- en aangepaste landbouwvoorlichtingsdiensten kunnen boeren de nodige maatregelen treffen om hun oogsten veilig te stellen in de context van plots veranderende weersomstandigheden. Daarnaast worden boeren ook aangemoedigd om doorheen het jaar maatregelen te treffen om hun werktuigen en irrigatiesystemen te onderhouden, de vruchtbaarheid van het land te verbeteren, risico’s te spreiden door gewassen te diversifiëren, enzovoort. Ten slotte zorgt een verzekeringssysteem voor een snelle tussenkomst bij onverwachte tegenslagen als gevolg van klimaat, waardoor boeren na een noodsituatie snel kunnen recupereren. WFP is met dit project niet aan z’n proefstuk toe. De integratie van de 4 voorgestelde componenten is reeds met succes toegepast in het Balaka district.

Dit project kadert in de Vlaamse inspanningen die zijn afgesproken binnen de intra-Belgische klimaat-lastenverdeling. Hierin verbindt Vlaanderen zich om in de periode 2016-2020 jaarlijks 14,5 miljoen euro te engageren voor internationale klimaatfinanciering.