Subsidie aan Kunstenpunt voor deelname aan FeMap festival in Catalonië, 2018

Project: Deelname van Vlaanderen als gastland aan het FeMAP festival in Catalonië

Begunstigde: Kunstenpunt

Budget: 70.000 euro

Periode: 2019

Het FeMAP festival nodigt Vlaanderen als gastland uit voor de editie van 2019. Daarbij wil Vlaanderen een verbindende rol spelen met Catalonië om de bestaande samenwerking verder te stimuleren en te verankeren. Daarom hebben beide partners beslist om de samenwerking met Vlaanderen te verspreiden over de festival edities van 2019 en 2020. Hiermee hoopt Vlaanderen om de relaties met Catalonië verder te versterken en te verdiepen.

Het Festival van de Oude Pyreneeënmuziek is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van een aantal steden in de Catalaanse Pyreneeën om oude muziek te koppelen aan het rijke architecturale erfgoed van de Pyreneeën.