Subsidie aan Provincie West-Vlaanderen ter ondersteuning van Vlaamse coördinator Noord-Frankrijk, 2017

Project: Ondersteuning van de ambt van de Vlaamse coördinator op het vlak van personeel en logistiek

Begunstigde: Provincie West-Vlaanderen

Budget: 75.000 euro

Periode: 2017 - 2022

De Vlaamse Regering stelde gouverneur Carl Decaluwé aan als Vlaamse coördinator van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk voor een eerste periode van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2017. Op 24 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering de gouverneur opnieuw aangesteld als coördinator. Ze verlengde hiermee zijn opdracht voor een nieuwe periode van vijf jaar, om de samenwerking tussen de regio's te verzekeren.

De Vlaamse coördinator wordt niet vergoed voor deze opdracht. De Provincie West-Vlaanderen vraagt echter wel een subsidie aan de Vlaamse Regering ter ondersteuning van het ambt van de Vlaamse coördinator op het vlak van personeel en logistiek. Concreet gaat het om de loonkost van een universitaire medewerker, een administratieve medewerker (halftijds), overheadkosten, vertalingsopdrachtn, representatiekosten en verplaatsingskosten.