Subsidie aan Rode Kruis Vlaanderen voor eerstehulpverlening in zuidelijk Afrika, 2017

Project: het regionale EHBO initiatief II (First Aid Initiative - FAI II) voor zuidelijk Afrika

Begunstigde: Vzw Rode Kruis -Vlaanderen Internationaal

Bedrag: 1.000.000 euro

Duur: 2017

 

Dit programma wil bijdragen aan een afname in mortaliteit en morbiditeit door verwonding of plotselinge ziekte in de regio van zuidelijke Afrika."

Het Rode Kruis Vlaanderen Internationaal is van plan om via het Internationale Rode Kruis de eerste hulpactiviteiten van 10 nationale comités in zuidelijk Afrika (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia en Zimbabwe) te versterken. Om dit tot een goed einde te brengen wil men echter eerst een baselinestudie uitvoeren waarbij voor de verschillende landen de noden, wetgevende kaders, beleidsplannen en reeds lopende activiteiten in kaart worden gebracht. De Vlaamse Regering besloot op 18 februari 2013 bij te dragen tot de financiering van deze baselinestudie.