Subsidie aan VZW Rode Kruis Vlaanderen voor het terugdringen van de impact van klimaatrisico's in Zuidelijk Afrika door middel van Rampen Risico Vermindering, 2018

Begunstigde: Rode Kruis Vlaanderen Internationaal

Subsidie: 2.500.000 euro

Duur: 2018 - 2020

Mozambique en Malawi bevinden zich in een regio die in toenemende mate te kampen heeft met overstromingen, extreme droogte, cyclonen,... De klimaatverandering zet er de socio-economische levensomstandigheden ernstig onder druk. 

Rode Kruis Vlaanderen Internationaal wenst de capaciteitopbouw van de lokale afdelingen van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maanbeweging in Malawi en Mozambique te versterken. Dit project zet specifiek in op het voorkomen van en het voorbereiden op humanitaire noodsituaties naar aanleiding klimaatverandering. Onder meer via de introductie van een cash transfer mechanisme met als doel onmiddellijk na  een klimaatramp levensreddende middelen bij de getroffen bevolking krijgen. 

Door ter plaatse samen te werken met aanwezige instellingen beoogt het project een langdurig effect. 

Dit project kadert in de Vlaamse inspanningen die zijn afgesproken binnen de intra-Belgische klimaatlastenverdeling. Hierin verbindt Vlaanderen zich om in de periode 2016-2020 jaarlijks 14,5 miljoen euro te engageren voor internationale klimaatfinanciering.