Subsidie 'improving access to inclusive, SRHR care services', 2019

Project: Leaving no adolescent behind: improving access to inclusive, gender sensitive and quality sexual and reproductive health care services in Mozambique

Begunstigde: Doctors for Africa en ICHR-Mozambique

Bedrag: 1 500 000 euro

Duur: 2020 - 2023

Versterken van de link tussen gezondheidsfaciliteiten, leefgemeenschappen en scholen, met specifieke aandacht voor uitgesloten jongeren. Door ten eerste het ondersteunen van adolescentvriendelijke aanpak bij het promoten van SRGR, ten tweede het trainen van medewerkers en versterken van organisaties die werken met mensen die leven met een beperking en ten derde het versterken van de plaatselijke autoriteiten door data-analyse en -onderzoek.