Subsidie 'International Advisory Panel Ukraine’, 2015

Project:  oprichting van International Advisory Panel Ukraine om mensenrechtenschendingen in Oekraïne te onderzoeken

Begunstigde: Raad van Europa

Bedrag: 82.500 euro

Duur: januari 2015 - november 2015

Vlaanderen ondersteunde het ‘International Advisory Panel Ukraine’ dat kadert in het “Immediate measures package” van de Raad van Europa waaronder 5 thema’s ressorteren: mensenrechten, staatshervorming, verkiezingen, capaciteitsopbouw en het maatschappelijk middenveld.

Het  “International Advisory Panel” werd opgericht om de mogelijke schendingen van de Europese mensenrechten in Oekraïne te onderzoeken na de pro-Europese antiregeringsprotesten van 30 november 2013 en de daaropvolgende ongrondwettelijke machtswissel die leidde tot zware onrusten in de Krim en een annexatie door Rusland. Dit onderzoek kan bijdragen tot een herstel van het vertrouwen tussen de bevolking en  de autoriteiten.