Subsidie 'Sociale inclusie van jonge vluchtelingen', 2018

Project:  Youth Together. Sociale inclusie van jonge vluchtelingen via jeugdwerk

Begunstigde: Raad van Europa

Bedrag: 80.000 euro

Duur: juni 2018 - december 2019

 

Het project Youth.Together kadert in het Actieplan “Protecting refugee and migrant children 2017-2019” van de Raad van Europa. Dit actieplan is in aanvulling op het actieplan “Building Inclusive Societies” dat Vlaanderen reeds ondersteunt sinds 2016.

De focus van het Youth.Together project ligt op lange-termijn training en ondersteuning van jeugdwerkers en jonge vluchtelingen in ontvangstcentra en transitfaciliteiten. 35 deelnemers vanuit verschillende lidstaten van de Raad van Europa ontwikkelen lokale projecten voor sociale inclusie van jongvolwassen vluchtelingen via jeugdwerk en non-formele onderwijsactiviteiten. Via deelname aan het lokale gemeenschapsleven kunnen jonge vluchtelingen optreden als change-makers voor interculturele dialoog en conflict transformatie. Er wordt expliciet aandacht geschonken aan mensenrechteneducatie, bescherming van de rechten van jonge vluchtelingen en strijd tegen discriminatie. Ook worden er goede Vlaamse praktijken ingebracht onder meer door samenwerking met de VUB en het initiatief “Wereldspelers” onder beheer van de vzw Tumult.