Subsidie 'South-Africa-Flanders Climate Change Adaptation Research and Training Partnership', 2019

Project: South-Africa - Flanders Climate Change Adaptation Research and Training partnership: building the adaptation knowledge and capacity base

Begunstigde: African Climate and Development Initiative (ACDI) 

Bedrag: 2 198 505 euro

Duur: 2020

De capaciteit van de Zuid-Afrikaanse maatschappij op vlak van  klimaatadaptatie versterken door jonge mensen, vooral uit achtergestelde groepen, op universitair niveau op te leiden. Het project voorziet  19 onderzoeksbeurzen  voor Masterstudenten, PhD studenten en postdoctorale onderzoekers. De onderzoeksprojecten moeten gericht zijn op de concrete noden van gemeenschappen, landbouwers, ondernemers, NGO’s en lokale overheden en een antwoord formuleren op beleidsvragen van de nationale overheid.

Voor een breed publiek organiseert het project  specifieke korte cursussen rond klimaatadaptatie en klimaat gerelateerd onderzoek.