Subsidie 'Strengthening the health system in Mozambique', 2019

ProjectStrengthening the health system in Mozambique

Begunstigde: Population Services Internatonal

Bedrag: 1 500 000 euro

Duur: 2020 - 2023

Versterken van de capaciteit en de motivatie voor het leveren Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten - diensten aan adolescenten. Via training, data-analyse ter ondersteuning van beslissingen in gezondheidsposten en door het te verhogen van de vraag naar SRGR-diensten via een communicatiecampagne.