Subsidie voor APOPO voor uitbreiding project snelle TBC-detectie naar COVID-19, Mozambique, 2020

Project: uitbreiding project snelle TBC-detectie naar COVID-19-detectie in Mozambique 
Begunstigde: APOPO vzw 
Bedrag: 599.970 euro 
Duur: 15 maanden (vanaf oktober 2020)

De VZW APOPO is sinds 2009 partner van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique. De organisatie doet sinds 2013 aan TBC-detectie in Maputo en beschikt hiervoor over een uitgebouwd netwerk van lokale partners, een goede infrastructuur en ervaren personeel.

Een belangrijk probleem bij de bestrijding van Covid-19 is de bijzonder beperkte testcapaciteit in de Afrikaanse regio. Er is ook dringend meer laboratoriumcapaciteit nodig. De problemen situeren zich zowel op logistiek als op personeel vlak.

Daarbovenop worden de meeste Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, ook Mozambique, nog geconfronteerd met andere infectieziekten zoals tuberculose (tbc) en AIDS. De bestaande diensten voor het  opsporen en bestrijden van deze en andere overdraagbare ziekten moeten dus gelijktijdig kunnen blijven functioneren.

Met dit project wil Apopo enerzijds de testcapaciteit in Zuid-Mozambique (Maputo, Matola, Marracuene) voor diagnosestelling van Covid-19 opschalen en anderzijds onderzoeken of de testen sneller en efficiënter kunnen verlopen door warmte-inactivering en pooling van monsters (met behulp van GeneXpert-platforms).

Apopo zal de bestaande detectiediensten voor TBC aanpassen zodat ze ook geschikt zijn voor Covid-19 diagnose zodat er op een flexibele wijze capaciteit toegevoegd kan worden aan Covid-19 en tbc-detectie naargelang de behoefte. De verwerkingscapaciteit is maximaal 70.000 geteste monsters binnen de projectperiode van 15 maanden.

Het onderzoekluik is belangrijk omdat, indien de resultaten voor het inactiveren van het virus goed zijn, dit procedé kan worden toegepast in heel Mozambique en ook elders in Afrika.