Subsidie voor beleidsondersteunend onderzoek over landbouwvoorlichting aan IFPRI, Malawi, 2020

Project: Verbeteren van de werking van landbouwvoorlichtingsdiensten, landbouwmarkten en landbouw coöperatieven in Malawi

Begunstigde: International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Duur: augustus 2020 - juli 2023

Bedrag: 999.841 euro

Het project volgt op het vorige project van IFPRI dat door Vlaanderen werd gefinancierd "Assessing and enhancing the capacity, performance and impact of the pluralistic agricultural extension system in Malawi" (2016). Met die nieuwe project zal IPFRI ook de komende drie jaar het Malawische ministerie van landbouw bijstaan bij de ontwikkeling van een gecoördineerd beleid voor landbouwvoorlichting.

Het doel van het project is om het beleid en bijhorende programma’s te ondersteunen die inzetten op verbetering van de productiviteit van kleinschalige landbouwers om zo te komen tot verbetering van de voedselzekerheid van alle Malawiërs.

Vlaanderen richt zich in zijn samenwerking met Malawi volledig op de landbouwsector. De meerderheid van de bevolking bestaat uit kleinschalige boeren, die enorm kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen. Door een betere voorlichting over technieken en gewassen wapenen deze boeren zich beter tegen deze uitdaging. Vlaanderen kiest ervoor om in Malawi bij te dragen tot een performant landbouwbeleid en het recht op voedselzekerheid in Malawi. Extra aandacht gaat naar het waarborgen van gelijke kansen voor vrouwen en jongeren en het ondersteunen van goed bestuur binnen de landbouwsector.