Subsidie voor beurzen voor C-MAT opleidingen, 2017

Project: beurzen voor inkomende studenten voor het volgen van opleidingen aan C-MAT

Begunstigde: Centre for Maritime and Air Transport Management

Bedrag: 110.000 euro

Duur: januari 2017 - december 2017

Begin 1996 werd het “Institute of Transport and Maritime Management Antwerp” (ITMMA) opgericht als een autonoom instituut binnen de structuren van de universiteit Antwerpen. Het instituut is gespecialiseerd in transport, maritieme economie en logistiek management. Sinds het academiejaar 2015-2016 heeft ITMMA een naamsverandering ondergaan en werd het lessenpakket vernieuwd. Het nieuwe Centre for Maritime & Air Transport Management (C-MAT) biedt, naast een maritiem luik, ook een master aan met als hoofdonderwerp luchtvaart. Er komt bijgevolg een “Master Maritime & Air Transport Management” met als major de opties “Maritime” of “Air”. De tweede master wordt omgedoopt tot “Maritime & Air Transport Economics”.

Met de subsidie vanuit het Departement Buitenlandse Zaken kunnen 10 partiële beurzen toegekend worden aan buitenlandse studenten om aan de master programma’s te kunnen deelnemen. Deze partiële beurzen worden in eerste instantie aangeboden aan partners van de Vlaamse overheid waarmee werkprogramma’s worden afgesloten, zoals bijvoorbeeld Québec en Litouwen. De beurzen kunnen in samenspraak met C-MAT echter ook aan andere landen aangeboden worden.