Subsidie voor capaciteitsopbouw voor de bescherming van cultureel onderwater-erfgoed voor duurzame ontwikkeling in Afrika – training in Mozambique, 2019

Project: Organisatie van een training in Mozambique voor de opbouw van Afrikaanse expertise op vlak van cultureel onderwater-erfgoed.  

Begunstigde: Unesco

Bedrag: 92.650 USD

Duur: 2019  2020

Dit project is gericht op de verbetering van de bescherming en het beheer van maritiem en cultureel onderwatererfgoed in Afrikaanse landen (vnl. historische scheepswrakken), in lijn met de principes en standaarden uit Unesco’s 2001 conventie voor de bescherming van cultureel onderwatererfgoed.

Men plant een twee weken durende training op Mozambique Eiland over juridische bescherming en praktisch beheer van cultureel onderwatererfgoed. De training staat open voor overheden, academici en sitebeheerders uit Mozambique en uit een tiental andere (Oost-)Afrikaanse landen. Er zal worden samengewerkt met internationale partners (ICOMOS, Unesco Chair for Ocean heritage, The Slave Wrecks Projects)  en lokale partners (Universiteit Eduardo Mondlane, CAIRIM onderzoekscentrum op Mozambique Eiland, lokale gemeenschap).

Mozambique Eiland is overigens een Werelderfgoedsite, met de nodige faciliteiten en interessante duikplekken voor cultureel onderwatererfgoed.

Met de training beoogt men om:

  • de professionele en academische capaciteit te versterken
  • de bewustmaking van de nood aan onderzoek en bescherming te verhogen binnen de lokale en de academische gemeenschap
  • te tonen hoe goede praktijken in bescherming en presentatie kunnen worden toegepast op cultureel onderwatererfgoed in Afrika.

Met dank aan Vlaamse financiering zal Afrikaans cultureel onderwater-erfgoed op termijn beter beschermd kunnen worden.