Subsidie voor conferentie en herdenkingsevenement over cultureel onderwatererfgoed uit Eerste Werelderfgoed (2013 - 2016)

Project: Behoud van ’s werelds cultureel onderwatererfgoed – Wetenschappelijke conferentie en herdenkingsevenement over cultureel onderwatererfgoed uit de Eerste Werelderfgoed

Begunstigde: Unesco

Bedrag:  150368,66 USD

Duur: 2013 – 2016

In de periode 2014-2018 wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook de zeeslagen en het overblijvende onderwatererfgoed verdient daarbij de nodige aandacht. In dit project worden wetenschappelijke conferenties en events gefinancierd waar het thema wordt belicht.