Subsidie voor de bescherming van religieus erfgoed als een instrument voor verzoening, Irak (2018 2019)

ProjectBescherming van religieus erfgoed als een instrument voor verzoening, Irak

Begunstigde: Unesco

Bedrag250.000 USD

Duur: 2018 – 2019

Na de bezetting van ISIS/Daesh in delen van noordelijk Irak, is er nood aan het in kaart brengen van de schade die zij toebrachten aan religieus erfgoed op een systematische manier. Unesco stelt zich in dit project tot doel om een methodologie hiervoor te ontwikkelen en die vervolgens te gebruiken voor een omvattende inschatting van de schade en de noden. Na die assessment worden de resultaten gepubliceerd en verspreid onder de academische gemeenschap en het algemene publiek. Men hoopt met het project een bijdrage te leveren aan de verzoening tussen de verschillende culturele en religieuze gemeenschappen in Irak.