Subsidie voor de bijdrage aan het VN noodhulpfonds 2015-2016

Tijdsduur: 2015-2016

Budget: 600.000 euro

Het CERF heeft als doel om op een tijdige en betrouwbare manier steun te verlenen aan de slachtoffers van gewapende conflicten en natuurrampen.

Vanuit de algemene raad van de Verenigde Naties kreeg het CERF drie taken mee:

  • Het bevorderen van vroegtijdige respons en actie om zo levens te redden
  • Het verbeteren van de reactie op tijdkritische noden
  • Het versterken van de voorziening van basisbehoeften bij ondergefinancierde crisissen

De eerste twee punten staan in voor 2/3 van het budget, terwijl 1/3 van het budget voorzien wordt voor ondergefinancierde crisissen.

Kort na een noodsituatie wordt door de Humanitaire of Regionale coördinator – op advies van het Inter-Agency Standing Committee – een verzoek tot het CERF- ondersteuning opgesteld. Hierbij wordt een pakket van de meest prioritaire noden naar voor geschoven.

Voor de financiering van ondergefinancierde langdurige conflicten wordt een derde van het totale budget voorzien. De landen die hiervoor in aanmerking komen worden vooraf bepaald door de VN-noodhulpcoördinator. De humanitaire coördinator van de ontvangende landen worden dan uitgenodigd om levensreddende projecten voor te leggen. Opnieuw moet het gaan om de meest prioritair geachte noodhulpoperaties.

Enkel instellingen van de Verenigde Naties kunnen in geval van een noodsituatie aanspraak maken op het fonds.

De Vlaamse Regering is een kleine donor binnen de internationale gemeenschap, maar door haar subsidie aan het CERF draagt ze bij tot verschillende principes van Goed Humanitair Donorschap (GHD).