Subsidie voor de Internationale Wetenschappelijke Conferentie: Culture in Armed Conflict

Project:  Internationale Wetenschappelijke Conferentie: Culture in Armed Conflict

Begunstigde: Unesco

Bedrag: 170.000 USD

Duur: 2016

De internationale conferentie ‘Culture in Armed Conflict’ focust in de eerste plaats op de rol die cultuur heeft in gewapende conflicten en hoe deze o.m. mensenrechten en veiligheid beïnvloedt. Daarnaast wordt ingegaan op hoe ervaringen uit het verleden, de huidige uitdagingen en mogelijke toekomstige interdisciplinaire samenwerking een meer effectieve en duurzame aanpak van humanitaire noodhulp, vredesopbouw en conflictoplossing kunnen bepalen.

De conferentie focust op dialoog waarbij niet alleen academische onderzoekers en technische experten die rond het thema werken of tewerkgesteld zijn in de conflictzones aan de debatten zullen deelnemen maar ook  humanitaire hulpverleners en specialisten op gebied van trauma, migratie…