Subsidie voor de update van de richtlijnen voor het opsporen van baarmoederhalskanker, 2011

Tijdsduur: 2011

Budget: 309.102

Via deze subsidie wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat baarmoederhalskanker in de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking sneller kan opgespoord worden. De subsidie zal gebruikt worden voor een update van de bestaande richtlijnen. Aan de totstandkoming van deze richtlijnen verleende de Vlaamse overheid reeds haar steun.

Duur en budget

Voor deze update werd op de begroting 2011 een budget van 309.102 euro uitgetrokken.

Probleemstelling

Baarmoederhalskanker behoort tot die categorie kankers die goed behandelbaar zijn. In heel wat ontwikkelde landen is het aantal overlijdens aanzienlijk gedaald dankzij de introductie van betere screeningprogramma’s. In lage- en middeninkomenslanden behoort deze ziekte nog steeds tot één van de dodelijkste kankers.

Uitwerking

De Vlaamse bijdrage zal worden gebruikt voor het updaten van de richtlijnen rond baarmoederhalskanker.

Deze gids met richtlijnen geldt wereldwijd als hét referentiedocument voor gezondheidswerkers en beleidsplanners. Op die manier stelt de gids beleidsmakers in staat om nationale programma’s voor preventie, detectie en behandeling van baarmoederhalskanker uit te voeren.

De gids bevat richtlijnen, aanbevelingen en klinische procedures. In 2006 werd de gids voor het eerst gepubliceerd na twee jaar van ontwikkeling en testen op het terrein. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij wetenschappelijke inbreng vanuit Vlaanderen. De richtlijnen werden ontwikkeld in het Engels en nadien vertaald in de zes officiële talen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wereldwijd verspreid.

De Vlaamse overheid droeg bij aan de oorspronkelijke ontwikkeling van deze gids. Door de komst van nieuwere technologieën werd een update echter noodzakelijk. In 2009 ondersteunde Vlaanderen reeds een eerste projectfase van deze update. De huidige bijdrage zou een aantal activiteiten uit de vervolgfase financieren. Dit moet uiteindelijk resulteren in een nieuwe versie van de gids.

Partner

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)