Subsidie voor Farm Radio Trust, Malawi, 2020

Project: Scaling up Radio and ICTs in Enhancing Extension Delivery II (SRIEED II)

Begunstigde: Farm Radio Trust

Tijdsduur: 2020-2025

Budget: 1.695.866 euro

 

Het objectief van het project is het verhogen van de toegang en het bereik van landbouwvoorlichtingsdiensten voor kleinschalige landbouwers via het gebruik van radio en andere  communicatie tools. Dit project bouwt verder op het vorige FRT-project rond het gebruik van radio en ICT voor het verbeteren van landbouwvoorlichting, dat eind 2019 succesvol werd afgerond.

 

Dit nieuwe project heeft een bredere focus en streeft de volgende doelstellingen na:

  • Een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de bestaande landbouwvoorlichtingsdiensten door gebruik te maken van ICT en multimedia; 
  • Verhoging van het aantal boeren die zich op de landbouwmarkt begeeft via het gebruik van digitale platformen; 
  • Verbeteren van de beleidscontext door o.a. meer publieke en private investeringen in digitale landbouwvoorlichting (radio en multimedia).

 

Het project heeft een potentieel bereik van 3.5 miljoen mensen. Er wordt samengewerkt met het Ministerie van Landbouw, privébedrijven en niet-gouvernementele organisaties voor landelijke bewustwordingscampagnes. Ook zal FRT samenwerken met de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) om klassieke landbouwinformatie te ondersteunen met data uit satellietbeelden via remote sensing.

 

Vlaanderen richt zich in zijn samenwerking met Malawi volledig op de landbouwsector. De meerderheid van de bevolking bestaat uit kleinschalige boeren, die enorm kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen. Door een betere voorlichting over technieken en gewassen wapenen deze boeren zich beter tegen deze uitdaging. Vlaanderen kiest ervoor om in Malawi bij te dragen tot een performant landbouwbeleid en het recht op voedselzekerheid in Malawi. Extra aandacht gaat naar het waarborgen van gelijke kansen voor vrouwen en jongeren en het ondersteunen van goed bestuur binnen de landbouwsector.