Subsidie voor herdenking Wereldoorlog I - Vredeseducatie

Project:  Eeuwherdenking Eerste Wereldoorlog – vredeseducatieproject

Begunstigde: Unesco 

Bedrag: 50.000 USD

Duur: 2014 - 2018

Dit project omvat een educatief vredesopbouwinitiatief in ter gelegenheid en ter nagedachtenis van de eeuwherdenking van de eerste Wereldoorlog in 2014. Het is gebaseerd op cultureel erfgoed onder water uit die tijd, maar er worden ook verbanden gelegd met de situatie vandaag. Het accent ligt op verzoening.