Subsidie voor het verbeteren van de vertegenwoordiging van de Afrikaanse natuursites op de Werelderfgoedlijst, 2019

ProjectVerbeteren van de vertegenwoordiging van de Afrikaanse natuursites op de Werelderfgoedlijst: ‘upstream’ steun voor natuurlijk erfgoed

Begunstigde: Unesco

Bedrag: 250.000 USD

Duur: 2019 – 2020

Wereldwijd is er een ondervertegenwoordiging van Afrikaanse sites op de Werelderfgoedlijst – dit is een oud zeer dat UNESCO al langer wil aanpakken. Om te komen tot een meer evenwichtige vertegenwoordiging op de lijst is het dus raadzaam om Afrikaanse landen bij te staan met technische expertise ter ondersteuning van een nominatie van hun sites die van uitzonderlijke universele waarde zijn. Dit project wil daartoe bijdragen, specifiek voor de natuursites.

Men beoogt om de volgende resultaten te behalen:

 • Een nominatiedossier voor een nieuwe natuurlijke werelderfgoedsite:

  • Ethiopië wenst het Bale-bergen Nationaal Park te nomineren voor als werelderfgoed.
 • Een nominatiedossier voor een aanzienlijke aanpassing van de begrenzing van een bestaande site:
  • Het Werelderfgoed-comité vroeg Ethiopië reeds eerder om grensaanpassingen te doen van het Simien Nationaal Park zodat ook de habitat van bedreigde diersoorten mee wordt opgenomen.
 • Een plan om nominatiedossiers op te stellen voor twee grensoverschrijdende aanpassingen van bestaande werelderfgoedsites
  • Het gaat daarbij om de befaamde Okavango Delta in Botswana, waarbij ook delen van het rivierbekken in Namibië en Angola worden opgenomen in de afbakening van het gebied.
 • Herziening van nationale voorlopige lijsten voor werelderfgoed door er belangrijke natuursites met het potentieel voor uitzonderlijke universele waarde op te nemen.
  • Zambia zou de eigen voorlopige lijst aanpassen, naar aanleiding van de gesprekken met buurland Zimbabwe over de mogelijke aansluiting van het Lower Zambezi Nationaal Park in Zambia op het Mana Pools Nationaal Park in Zimbabwe, dat reeds op de werelderfgoedlijst staat

Met dank aan Vlaamse financiering zullen dus meer Afrikaanse sites op de Werelderfgoedlijst belanden.