Subsidie voor INS voor bescherming personeel AfriCoVER-project, Mozambique, 2020

Project: bescherming personeel van AfriCoVER project 
Begunstigde: INS 
Bedrag: 87.000 euro 
Duur: 12 maanden

Het AfriCoVER-project heeft tot doel de overdraagbaarheid en epidemische verspreiding van COVID-19 in Mozambique en Sub Sahara Afrika beter te begrijpen. Zo kunnen medische en preventieve middelen en strategieën doelgerichter en efficiënter worden ingezet. Voor Sub-Sahara is het belangrijk dat ook wordt gekeken naar de rol van andere infectieziekten zoals tbc en AIDS, van de specifieke sociale interacties en van asymptomatische besmettingen. 

Het AfriCoVER-project is een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG) en het Institutio Nacional de Saude Mozambique (INS) (met medewerking van partners uit Frankrijk en Nederland voor bepaalde onderdelen) en wordt gefinancieerd door EDCTP (The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership).

Op het moment van de aanvraag bij EDCTP aan het begin van de pandemie leken de bestaande veiligheidsprotocollen voor personeel te volstaan. Intussen weet men dat Covid-19 besmetting totaal anders verloopt dan bv cholera, TBC en zelfs Ebola. De protocollen dienen dus bijgestuurd te worden.  Vlaanderen voorziet nu extra middelen om deze noodzakelijke bijsturing mogelijk maken, zodat de veiligheid van het door INS ingezette personeel gegarandeerd kan worden.

De  Vlaamse subsidie is bedoeld voor trainingen en materiaal ter beveiliging van het personeel van INS ingezet bij het AfriCoVER-project.