Subsidie voor Public Legal Aid, Wit-Rusland, 2020

Project: verlenen van juridische bijstand en update en verspreiding van handboek rechten van burgers

Organisatie: Public Legal Aid - Belarus

Budget: 52.920 euro

Duur: 3 jaar

Het Wit-Russische mensenrechtencentrum ‘Public Legal Aid’ verleent gratis juridische bijstand aan burgers, informeert burgers over hun rechten en monitort de naleving van de mensenrechten door de overheid. 

Met deze subsidie zal het centrum het handboek dat in 2018 werd opgemaakt om de burgers op een toegankelijke wijze informatie te verschaffen over hun rechten en hoe deze te verdedigen, updaten en verder verspreiden. 

Eveneens zullen de middelen ingezet worden om hun werking te ondersteunen (medewerkers vergoeden, aankoop computer, deelname digitaal platform, …). 

Deze subsidie draagt bij aan de uitvoering van het buitenlandsbeleid dat een betere naleving van Europese en internationale mensenrechtenverdragen wereldwijd nastreeft.