Subsidie voor showcase in VS van Opera Ballet Vlaanderen (2018)

project: Showcase evenement in VS van Opera Ballet Vlaanderen

Begunstigde: Kunsthuis vzw

Budget: 71.130 euro

Periode: eenmalig eventement in 2019 (exacte datum is bij de toekenning van de subsidie nog niet bekend)

In 2014 fuseerden Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen tot Opera Ballet Vlaanderen. Als één van de vijf Vlaamse kunstinstellingen, heeft Opera Ballet Vlaanderen een voortrekkersrol inzake internationale uitstraling en reputatie van Vlaanderen.

Omdat zowel opera als ballet doorgaans dure producties zijn, zeker indien men internationaal toert, ontwikkelden de artistieke leiders Sidi Larbi Cherkaoui en Aviel Cahn verkleinde versies van de eigen producties. Deze kleine producties kunnen ingezet worden als showcase – tonen aan buitenlandse programmatoren met het oog op een boeking voor de grote productie – maar ook als omkadering voor speciale events zoals een zending van Vlaamse minister of een event op de Vlaamse afvaardigingen in het buitenland.

De Vlaamse Afvaardiging in New York wenst in 2019 een showcase event te organiseren om de nieuwe Afgevaardigde in New York welkom te heten en tegelijk Opera Ballet Vlaanderen te ondersteunen door het uitnodigen van Amerikaanse programmatoren.