Subsidie voor werelderfgoednominatie Cubaans ‘Jardines de la Reina’ (2018 - 2019)

Project: Cuba, Jardines de la Reina Nationaal Park: technische steun voor de versterking van het beheer en de voorbereiding van een werelderfgoednominatie

Begunstigde: Unesco

Bedrag: 49.720 USD

Duur: 2018 – 2019

Het nationale park ‘Jardines de la Reina’ in Cuba werd in 2003 ingeschreven op de ‘tentative list’ voor Unesco werelderfgoed. De mariene site is een van de meest ongerepte mariene gebieden en telt verschillende bedreigde diersoorten. De site kent momenteel echter geen omvattend beheer en de Cubaanse overheid heeft momenteel niet de technische capaciteit om het nominatiedossier voor de site als werelderfgoed goed voor te bereiden. Dit project wil zowel voor een goed beheer van de site als het nominatiedossier de nodige expertise aanbieden. Er wordt training georganiseerd, goede praktijken en documentatie gedeeld, evenals een communicatiestrategie ontwikkeld en uitgevoerd.