Subsidie voor wereldwijd onderzoek naar arbeidsbepalingen in handels- en investeringsverdragen, 2014

Project: Wereldwijd onderzoek naar de invloed van arbeidsbepalingen in handels- en investeringsverdragen op arbeidsrechten: ‘Arbeidsrechten in Globaliserende Economieën: doorlichting van Arbeidsvoorzieningen in Handels- en Investeringsakkoorden’

Begunstigde: IAO (via Trustfonds)

Bedrag: 450.000 euro

Duurjuli 2014 – november 2017

Dit project onderzocht de mate waarin bestaande internationale regelingen voor economisch bestuur effectief zijn in het beïnvloeden van arbeidsnormen, arbeidsomstandigheden en de algemene beleidsomgeving waarmee bedrijven opereren wanneer zij zich bezighouden met internationale handel. Daarnaast onderzoekt het project de rol van de IAO bij het verbeteren van de samenhang tussen deze regelingen, haar arbeidsnormen en follow-upmechanismen.

Het project bevatte ook een grote mate aan kennisdisseminatie in de vorm van workshops en het verspreiden van een handboek over de inrichting, reikwijdte, implementatie en effectiviteit van arbeidsbepalingen in handelsverdragen.

Het handboek kan je hier vinden